Tag: Tang Yufei

Thánh tăng với pháp danh Thích Đột Lìn và hành trình tiêu diệt ma đầu

Thánh tăng với pháp danh Thích Đột Lìn và hành trình tiêu diệt ma đầu. Chị tôi không có ý định chống lại hành vi của tôi, dưới ảnh hưởng kép của rượu và cảm xúc tổn thương, chị tôi đã hạ thấp mọi ranh giới đối với tôi...