Tag: TMW-194

Gạ chị hàng xóm sang nhà xem phim ma rồi đè ra chịch

Gạ chị hàng xóm sang nhà xem phim ma rồi đè ra chịch. Sau khi suy nghĩ, anh ta đặt chuỗi hạt vào tay, miễn cưỡng nhìn đèn và kiên quyết nói: Không! Nhiều quá cũng không đủ! Nói xong, Đường Tăng trong nháy mắt biến mất...